sk en


- - -

 

 - - -

Zuzana Merašická - Chudá

Nemčice, okres Topoľčany

SLOVAKIA

tel: +421 905 673 655

Katarína Merašická - Smékalová

Urmince, okres Topoľčany

SLOVAKIA

tel: +421 917 436 816

e-mail:

katarinasmekalova1@gmail.com